Kolekcja: Metasekwoja chińska

Metasekwoja chińska  – gatunek drzewa należący do rodziny cyprysowatych. Jest żywą skamieniałością. Występował w erze mezozoicznej, w końcu okresu kredowego i dominował w trzeciorzędzie. Był rośliną szeroko rozprzestrzenioną na półkuli północnej.
Gleby żyzne, najlepiej kwaśne, wilgotne lub podmokłe, nie ciężkie. Na zasadowym i suchym podłożu rośnie powoli. Największe przyrosty metasekwoi są obserwowane na glebach bagiennych, powstałych z torfowisk niskich. Gatunek znosi słabe ocienienie. Jest światłolubna, odporna na zanieczyszczenia środowiska i mrozy. .Intensywnie zielone igły, jesienią przebarwiają się na żółte i czerwonawo-brązowe kolory, opadają na zimę wraz z krótkimi, sezonowymi pędami bocznymi. Drzewo ma 5-6 m wysokości.